Platforma

Navrhli sme pre Vás digitálnu platformu. Platformu neustále inovujeme a stabilizujeme. Digitálna platforma je overená u mnohých zákazníkov. .nuntio Riešenia už neprogramujeme ale individuálne pre Vás konfigurujeme. Digitálna plarforma .nuntio Vám prínáša neobmedzené možnosti digitalizácie Vášho biznisu a konfigurovanie nových riešení.

Manažment dokumentov

 • Konfigurácia atribútov pre rôzne typy záznamov
 • Skenovanie dokumentov
 • Ukladanie obsahov dokumentov rôznych formátov
 • Plne funkčná správu verzií dokumentov
 • Konfigurácia atribútov pre rôzne typy zložiek
 • Vytváranie zložiek a ukladanie záznamov/dokumentov do zložiek

Manažment vizuálu

 • Konfigurácia navigácie v aplikácii
 • Konfigurácia formátu zoznamov
 • Konfigurácia vizuálu detailov objektov
 • Konfigurácia obsahov záložiek na objekte

Manažment používateľov

 • Správa individuálnych používateľov
 • Správa skupín používateľov
 • NTLM autentifikácia
 • Integrácia na doménové účty
 • Správa rolí

Manažment organizačnej štruktúry

 • Evidencia pracovníkov a pracovných funkcií
 • Vyznačenie vlastníka mandátneho certifikátu
 • Hierarchická evidencia organizačných útvarov
 • Referencia medzi pracovnými funkciami a útvarmi
 • Vyznačenie vedúceho útvaru

Manažment procesov

 • Konfigurácia procesov
 • Konfigurácia aktivít a prechodov medzi aktivitami
 • Riadenie prístupových práv
 • Referencia medzi aktivitou a spracúvaným objektom
 • Zoznam aktivít na vybavenie
 • Žurnál bežiaceho procesu

Manažment dát

 • Konfigurácia dátových objektov
 • Konfigurácia referencií a číselníkov
 • Konfigurácia povinných polí a formátov
 • Konfigurácia podmienok filtrov

Manažment prístupových práv

 • Prístup na každý objekt je riadený prístup
 • Individuálne práva
 • Skupinové práva
 • Práva podľa role
 • Práva podľa organizačného útvaru

Manažment číselníkov

 • Správa systémových číselníkov
 • Správa aplikačných číselníkov
 • Zložené číselník
 • Závislé číselníky

Manažment web servisov - API

 • Vytvorenie objektu
 • Update objektu
 • Načítanie objektu
 • Zoznam objektov
 • Vyhľadanie objektov
 • Synchronizácia číselníkov

Manažment formulárov

 • Konfigurácia obsahu
 • Vytváranie sekcií
 • Opakovateľné časti
 • Tabuľky
 • Formátvé kontroly
 • Logické kontroly
 • Export XML