Špeciality

Naše špecializované riešenia pokryjú individuálne zákaznícke požiadavky pre elektronickú komunikáciu, formuláre pre elektronické podania, generovanie formátovaných pdf dokumentov, drill down štatistiky, reporty a grafy,

Granty a dotácie

Prínosy

 • Zabezpečenie legislatívne správneho procesu prideľovania grantov
 • Úplná elektronizácia procesu prideľovania grantov
 • Podanie žiadosti formou inteligentného elektronického formulára
 • Elektronická komisia a schválenie
 • Automatické generovanie zmluvy a elektronický podpis
 • Okamžitý prehľad o stave spracovania žiadosti pre žiadateľa

 Časti riešenia

 • Verejná zóna
 • Privátna zóna
 • Interná zóna
  • Výzvy na granty
  • Podané žiadosti
  • Komisie, Zmluvy
  • Reporty a štatistky
 • Verejná časť

Obstarávanie

Prínosy

 • Správne plnenie postupu obstarávania
 • Kontrolný list vykonaných úkonov
 • Aktuálny plán nasledujúcich úkonov
 • Elektronické komunikácia so súťažiacimi
 • Kontrola termínov, lehôt, prevencia proti pokutám
 • Uloženie ponúk v zašifrovanej forme
 • Správa dokumentov súvisiacich s obstarávaním

 Časti riešenia

 • Príprava obstarávania
 • Správa spustených obstarávaní
 • Vyhodnotenie a komisie
 • Zoznam uchádzačov/záujemcov
 • Portál elektronickej komunikácie
  • Registrácia súťažiacich
  • Komunikácia v súťaži
  • Notifikačné maily súťažiacich

Operatívne CRM

Prínosy

 • Podpora riadenia akvizičného procesu
 • Automatické generovanie úloh
 • Aktuálny prehľad o efektívnosti kampane
 • 360° pohľad na klienta
 • Kontaktná história
 • Zlepšovanie procesov a výkonnosti siete

 Časti riešenia

 • Správa klientov
 • Správa aktivít
 • Správa obchodnej siete
 • Správa kampaní
 • Reporty a štatistiky

Vymáhanie pohľadávok

Prínosy

 • Riadenie Early Collection a Late Collection
 • Denné generovanie úloh
 • Zrýchlenie, sprehľadnenie procesu
 • Šetrenie finančných zdrojov
 • Merateľné výsledky
 • Riadenie vymáhacích stratégií

 Časti riešenia

 • Pohľadávky
 • Delikventné zmluvy
 • Dlžníci
 • Vymáhacie stratégie
 • Úlohy a aktivity pre Workout
 • Reporty a štatistík

Audity

Prínosy

 • Elektronické schvaľovanie plánu
 • Referencie auditu na procesy a riziká
 • Evidencia zistení, spracovanie protokolov
 • Sledovanie plnenia nápravných opatrení
 • Prehodnocovanie rizík na procesoch

Časti riešenia

 • Plány auditov
 • Audity
 • Procesy
 • Riziká
 • Zistenia
 • Nápravné opatrenia