NUNTIO PLATFORMA

Digitálna platforma NUNTIO obsahuje komponenty a konfiguračné vlastnosti pre rýchlu tvorbu individuálnych riešení. To zaručuje stabilitu a jednoduchú rozvoja schopnosť dodaných riešení. My nevyvíjame, my konfigurujeme.

manazment_dat

Manažment dát

 • Konfigurácia dátových štruktúr/objektov
 • Konfigurácia referencií
 • Konfigurácia číselníkov
 • Konfigurácia povinných atribútov
 • Konfigurácia formátov atribútov
 • Konfigurácia podmienok
manazment_dokumentov

Manažment dokumentov

 • Konfigurácia atribútov dokumentu (metadáta)
 • Kategorizácia dokumentov
 • Ukladanie obsahov dokumentov rôznych formátov
 • Verziovanie dokumentov
 • Skenovanie dokumentov
 • Riadenie prístupových práv
 • Spájanie dokumentov do spisov
manazment_elektronickych_formularov

Manažment elektronických formulárov

 • Konfigurácia atribútov a ich typov
 • Konfigurácie textovej informácie k atribútu
 • Konfigurácia tabuliek
 • Konfigurácia logických vzťahov
 • Kontrola správnosti vyplnenia formulára
 • Označenie neprávne vyplnených atribútov
 • Konfigurácia transformácie do PDF
Manažment procesov

Manažment procesov

 • Konfigurácia atribútov a ich typov
 • Konfigurácie textovej informácie k atribútu
 • Konfigurácia tabuliek
 • Konfigurácia logických vzťahov
 • Kontrola správnosti vyplnenia formulára
 • Označenie neprávne vyplnených atribútov
 • Konfigurácia transformácie do PDF
vizual

Manažment vizuálu

 • Konfigurácia navigácie
 • Konfigurácia umiestnenia atribútov
 • Konfigurácia boxov
 • Konfigurácia umiestnenia zoznamov
 • Konfigurácia umiestnenia funkčných tlačidiel
 • Konfigurácia rozdelenia atribútov do viacerých záložiek
API

API

 • Webové služby pre tretie strany
 • Služba pre vytvorenie/aktualizáciu objektu
 • Vyhľadanie objektu
 • Načítanie zoznamu objektov
 • Uloženie obsahu/dokumentu k objektu