O nás

Čo robíme, nás baví.
Čo cítime, nás obohacuje.
Po čom túžime, nás motivuje.

Už viac ako 25 rokov.

Sme kolektív normálnych ľudí. Vyznáme sa vo svojom odbore, máme rodiny a záľuby. Zodpovedne sa staviame k práci, ku kolegom a okolitému prostrediu.

Našim cieľom je dodávať moderné udržateľné riešenia pre zákazníka a formovať angažovanú udržateľnú firmu pre nás.

 

O nás

Čo robíme, nás baví.
Čo cítime, nás obohacuje.
Po čom túžime, nás motivuje.

Už viac ako 25 rokov.

Sme kolektív normálnych ľudí. Vyznáme sa vo svojom odbore, máme rodiny a záľuby. Zodpovedne sa staviame k práci, ku kolegom a okolitému prostrediu.

Našim cieľom je dodávať moderné udržateľné riešenia pre zákazníka a formovať angažovanú udržateľnú firmu pre nás.

Certifikáty

ISO normy

ISO 9001 (zavedený od roku 2002)
Zlepšujeme svoje interné procesy s cieľom optimalizovať plnenie požiadaviek našich klientov.

ISO/IEC 27001
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti zavádza postupy identifikácie, riadenia a minimalizácie hrozieb vyplývajúcich z rizika zneužitia informácií. Od zavedenia tohto systému je starostlivosť o údaje našich klientov ešte na vyššej úrovni.

ENVIRO

NATURPACK Spĺňame povinnosť spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.

NATURELEKTRO Spĺňame povinnosť zberu, dopravy a spracovania odpadu z elektrozariadení v Slovenskej republike.

Odborné

Certifikát Ministerstva vnútra SR o dosiahnutí vysokej zhody informačného systému NUNTIO® s požiadavkami Výnosu č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

ReferencieŠtátna správa


O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás

Podnikový sektor


O násO nás
O násO nás
O násO nás

Finančný sektor


O násO nás
O násO nás
O násO nás

ReferencieŠtátna správa


O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás

Podnikový sektor


O násO nás
O násO nás
O násO nás

Finančný sektor


O násO nás
O násO nás
O násO nás

Kontakty spoločnosti Dimano, a. s.