NUNTIO PRODUKTY

Máme pre vás pripravené riešenia pre digitalizáciu procesov obehu dokumentov s neustálym prehľadom o stave vybavenia a špecializované riešenia pre komplexnú dátovú evidenciu so zberom dát, riadenými postupmi spracovania a manažérskymi prehľadmi.

NUNTIO Platforma

Vytvorili sme pre Vás digitálnu platformu, ktorú neustále inovujeme a stabilizujeme. Platforma je overená u mnohých zákazníkov a konfiguráciou jej komponentov vytvárame nové individuálne riešenia pre digitalizáciu Vášho biznisu.

manazment_dat

Manažment dát

manazment_dokumentov

Manažment dokumentov

manazment_elektronickych_formularov

Manažment elektronických formulárov

Manažment procesov

Manažment procesov

sprava_pouzivatelov

Správa používateľov a organizačnej štruktúry

riadenie_prist_prav

Riadenie prístupových práv

vizual

Konfigurácia vizuálu

API

API

NUNTIO Registratúra

Elektronická správa registratúry sprehľadní evidenciu a spracovanie všetkých listinných aj elektronických záznamov. O všetkých záznamoch je transparentná infomácia o spracovateľovi a stave vybavenia. Riešenie vykazuje zhodu najvyššej úrovne s požiadavkami výnosu č. 525 /2011 Z. z. Ministerstva vnútra.

Evidencia záznamov

 • Evidencia prijatej pošty v Podateľni
 • Evidencia elektronických správ z eDesk ÚPVS
 • Evidencia záznamov na odborých útvaroch
 • Skenovanie dokumentov
 • Tlačové zostavy

Vybavenie záznamov

 • Schvaľovanie odosielaných záznamov
 • Odoslanie cez eDesk ÚPVS
 • Ukladanie záznamov do spisov
 • Uzatváranie spisov
 • Odovzdanie spisov do registratúrneho strediska

NUNTIO Procesy

Spravme spolu poriadok vo vašich dokumentoch. Sprehľadnime vybavovanie vecí a schvaľovacie postupy. Digitalizujme dokumenty a súvisiace procesy spracovania, adaptujme komponenty overenej digitálnej .NUNTIO Platformy na vaše individuálne procesné požiadavky.

Prínosy a vlastnosti

 • Individuálne metadáta o dokumente
 • Riadenie procesu spracovania
 • Okamžitý prehľad o stave spracovania
 • Plnenie termínov a lehôt

Riešenia

 • Faktúry
 • Žiadanky
 • Zmluvy
 • Smernice

NUNTIO RIEŠENIA

Vyriešme spolu zákaznícky portál, zber údajov cez elektronické formuláre, procesné spracovanie údajov v rozsiahlej dátovej agende, automatizované generovanie výstupov, štatistiky a integrácie. Hotové špecializované riešenia sú pre vás pripravené na individuálnu kustomizáciu.

Prínosy a vlastnosti

 • Komplexná dátová evidencia
 • Prehľady podľa stavu spracovania
 • Riadenie prístupových práv
 • Integrovaná správa dokumentov
 • Interfejsy na tretie strany

Riešenia

 • Granty a dotácie
 • Riadenie procesu obstarávania
 • Operatívne CRM
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Audity